Historia parafii

Parafia powstała 25.09.1990 r. przy kościele wznoszonym na osiedlu Gwarek, poprzez wyłączenie części terytorium z parafii św. Kazimierza w Chełmie. Dnia 27.08.94 r. abp B. Pylak zmienił granice parafii, przyłączając jeszcze 5 ulic i Szkołę Podstawową nr 7 także z par. św. Kazimierza. Wskutek petycji mieszkańców tych ulic o przywrócenie ich do macierzystej parafii, w listopadzie tego roku Arcybiskup zezwolił im na swobodny wybór przynależności parafii. Ostatecznie granice parafii zostały zatwierdzone w 1998 r. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Jacek Brogowski.