Udzielanie Sakramentów

Chrzest

Sakramentu udzielamy w II i IV Niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:00.

Chrzest jest bramą, od Chrztu się wszystko zaczyna i z niego wszystko wynika.

Bierzmowanie

Udziela Ksiądz Biskup na zaproszenie Ks. Proboszcza, po uprzednim całorocznym przygotowaniu młodzieży podczas spotkań organizowanych przy parafii.

Zwykle dokonuje się to pomiędzy Zmartywchwstaniem Pańskim a Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (miesiąc maj).

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymujemy w tym Sakramencie, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Eucharystia

Niedziela: 7:30, 9:00, 10:30 (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci), 12:00, 18:00 (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży)

Dni powszednie: 7:00, 8:00, 18:00

Intencje Mszy św. można zamawiać u księży po każdej Mszy św. w Niedziele i Dni powszednie oraz w Kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

„Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia duchowego”. – II Sobór Watykański

Sakrament Pokuty i Pojednania (Spowiedź)

Niedziela: W trakcie każdej Mszy św.

Dni powszednie: 15 minut przed Mszą św. o godz. 7:00 i 8:00, podczas Mszy św. o 18:00

I piątek miesiąca: 17:00 Spowiedź i Komunia Św. dla dzieci i ich rodziców., od 17:30 Spowiedź dla młodzieży i dorosłych.

Spowiedź to odkrycie, że moja otwartość na Boga pomaga mi uznać prawdę, iż potrzebuję Drugiego – Boga, to nazywamy nawróceniem.

Namaszczenie Chorych

Niedziela przed 11 lutego.

Specjalnym dniem udzielania tego Sakramentu jest Światowy Dzień Chorych obchodzony 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jednak ze względu na umożliwienie wielu osobom przystąpienie do tego Sakramentu udzielamy go w Niedzielę przed 11 lutego podczas każdej Mszy św.

W domu.

Jeżeli są w parafii osoby starsze, chore, które nie mogą przyjść do kościoła lub potrzebują w ciągu roku łaski płynącej z tego Sakramentu, mogą telefonicznie lub poprzez kogoś poprosić kapłana, by przybyl do domu i udzielił tego Sakramentu.

Łaska Sakramentu Namaszczenia Chorych umacnia w poczuciu sensu swojego życia i jednoczy z Chrystusem cierpiącym, stając się modlitwą zanoszoną w kazdej chwili życia.

Małżeństwo

Sobota jest zwykłym i zwyczajowym dniem udzielania tego Sakramentu.

Inne dni (Niedziela i Uroczystości) jedynie w uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z duszpasterzem parafii.

Sakramentu tego nie udziela się zwykle w Adwencie i Wielkim Poście oraz w dniach pokutnych (piątek).

Małżeństwo jest znakiem Przymierza zawartego przez Chrystusa z Kosciołem.