Dzieci zachęcamy do wzięcia udziału z konkursie.
Plansze konkursowe rozdawane są podczas nabożeństw.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.